نەبونی موچە چێشتلێنەرەكانی كۆشكی سپی ناردۆتە ماڵەوە بۆیە ترامپ خواردنی میوانەكانی لە دەرەوە دەكرێت

17/01/2019 گەلەری
no

شەپۆلەکانی نەوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group